Medlemsvillkor hos Tyresö Fight Center

Det här är ett avtal mellan Tyresö Fight Center och dig som anmäler sig till vår träningsverksamhet via föreningens hemsida.

Härmed vill jag bli medlem i Tyresö Fight Center. Genom att anmäla mig via hemsidan reserverar jag en plats i en av träningsgrupperna tills vidare och förbinder mig att betala träningsavgift terminsvis. Jag tillåter även att föreningen arkiverar mina personuppgifter och eventuellt publicerar mitt namn på hemsidan tyresofightcenter.se och subdomäner. Jag godkänner också att jag kan komma fotograferas under träning, uppvisning eller under annan verksamhet som föreningen arrangerar. Fotografierna kommer eventuellt att publiceras på tyresofightcenter.se, dess subdomäner och Facebook.

Ångerrätt på inskrivning via hemsidan är 14 dagar från det datumet att inskrivningen utfördes och ska meddelas till Tyresö Fight Center per e-post med namn och personnummer. Betalning Aktuella träningssavgifter för respektive inriktning hittar ni på sidorna nedan. Faktura för befintliga medlemmar skickas ut per e-post innan varje termin startar. Faktura till nya medlemmar skickas ut efter vi behandlat din anmälan.

Medlemsvillkor Tyresö FightCenter är en ideell förening utan några vinstintressen.

Föreningen är ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet och har antagit dess värderingar och policy. Verksamheten drivs på frivillig basis, därför förväntas varje medlem känna omsorg om verksamheten och verka för att lokaler och material sköts på ett bra sätt. Om det sker förändringar av din bostadsadress och e-postadress, ditt namn och telefonnummer ber vi dig att underrätta oss snarast så att vi har aktuella uppgifter i vårt register.

Medlemskap
Ditt medlemskap gäller tillsvidare och avgift erläggs terminsvis. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemsavgift betalas terminsvis med den avgift som vid varje tillfälle är gällande. Faktura för medlemsavgift skickas ut via e-post innan varje termin startar, denna skall betalas innan förfallodatum för att din plats i någon av grupperna skall vara säkrad.

Uppsägning av medlemskap skall meddelas via e-post till föreningen senast 1 månad innan nästkommande terminstart för att undvika att bli fakturerad och betalningsskyldig.

Grupp
Ni kan endast anmäla er till en grupp per termin. Önskar ni byta grupp måste ni kontakta Tyresö Fight Center för ett godkännade innan ni kommer till träningspasset.

Miljö och trivsel
Medlemmar ska verka för trivsel, god stämning och hjälpsamhet. Håll rent och snyggt, släng skräp och avfall i papperskorgar. Allmänt Dessa villkor kan komma att justeras vid behov och meddelas då via e-post.

Avgifter
Aktuella termins- och medlemsavgifter hittar du här.

 

 

Kickboxning Thaiboxning och Taekwondo